W saloniku pani Dulskiej…

Wrześniowym przedpołudniem na skwerze przed Biblioteką Publiczną w Gołdapi mieliśmy okazję przenieść się w czasie do początku XX wieku i znaleźć się w saloniku pani Dulskiej. Wszystko dzięki ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, które promuje polskie dzieła klasyki literackiej. W tym roku na lekturę wybrano „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Wydarzenie poprowadził mjr Grzegorz Łapiński Szef Sekcji Wychowawczej 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego w Gołdapi. Ideę Narodowego Czytania przybliżyła kierownik Klubu Wojskowego Katarzyna Kraczaj. List prezydenta odczytała dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi Agnieszka Dziobkowska. Treść i znaczenie utworu przybliżyła pani Aleksandra Król-Berut nauczyciel języka polskiego. Muzyczną oprawę imprezy zapewnił instruktor Domu Kultury w Gołdapi pan Robert Magielnicki wraz z młodymi artystkami: Oliwią Trzasko i Zuzanną Śmigiel.

W roli lektorów wystąpili:

  1. PANI DULSKA – Jadwiga Kowalewska – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi
  2. PAN DULSKI – nadkom. Tomasz Jegliński – zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi
  3. ZBYSZKO DULSKI – mł. chor. Łukasz Romanowski – Sekcja Wychowawcza 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego
  4. HESIA DULSKA – Anna Budzińska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi
  5. MELA DULSKA – Joanna Magdalena Łabanowska – Zastępca Burmistrza Gołdapi
  6. JULIASIEWICZOWA Z DULSKICH – Monika Taudul – dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogorzeli
  7. LOKATORKA – Marzanna Marianna Wardziejewska – Starosta Gołdapski
  8. HANKA – st. rew. Edyta Kaszuba – Zastępca Kierownika Oddziału Celnego w Gołdapi
  9. TADRACHOWA – Alicja Borowa – członek Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Bibliotece Publicznej w Gołdapi
  10. NARRATOR – ppłk Tomasz Makowski – Komendant Placówki Straży Granicznej w Gołdapi

Imprezie co roku patronuje para prezydencka oraz od wielu lat akcję Narodowego Czytania w Gołdapi obejmują patronatem honorowym Burmistrz Gołdapi oraz Starosta Gołdapski. Wszyscy uczestnicy akcji otrzymali egzemplarz „Moralności pani Dulskiej” z pamiątkową pieczęcią przygotowaną przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej specjalnie na jubileuszową 10 edycję Narodowego Czytania 2021.

Tegoroczną edycję imprezy patronatem medialnym objęły portale goldap.info oraz terazgoldap.pl . Po raz kolejny mogliśmy liczyć też na sponsora – przedsiębiorstwo PSS „Społem” w Gołdapi. Wszystkim bardzo dziękujemy za wkład w upowszechnianiu literatury polskiej.

Organizatorami tegorocznej edycji Narodowego Czytania byli: Biblioteka Publiczna w Gołdapi, Biblioteka Klubu 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi oraz Dom Kultury w Gołdapi.

Serdecznie dziękujemy lektorom za wspaniałą interpretację dzieła i rzeczywiste odzwierciedlenie postaci. Kończąc #NarodoweCzytanie  wiemy, że w roku 2022 lekturą będą  „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Do zobaczenia za rok!