Podsumowanie projektu

W ramach programu „Działaj Lokalnie X” grupa nieformalna aktywni bibliotekarze działająca przy Bibliotece Publicznej w Gołdapi zrealizowała projekt „Jedwab – nie w bibliotece” projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny, Gminy Gołdap i Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny, w ramach którego zostały przeprowadzone podczas wakacji zajęcia dla dzieci i młodzieży:

  • „Jedwab – nie w bibliotece” – tajniki malowania na jedwabiu pod kierunkiem instruktora Lidii Liszewskiej,
  • „Harcerskie lato” – gry i zabawy terenowe z XI Gołdapską Drużyną Harcerzy Leśnych prowadzoną przez druha Andrzeja Życzkowskiego,
  • „Drzewko szczęścia” – warsztatach prowadzonych przez Barbarę Skuzę.

Zakończenie projektu i podsumowanie odbyło się 18 sierpnia, w którym udział wzięły dzieci i młodzież oraz rodzice. Ze środków finansowych został przygotowany słodki poczęstunek dla uczestników projektu.

 

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny, Gminy Gołdap i Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny.

spacer