Ostatni tydzień naboru propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap na rok 2022!

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do 22 października 2021 r.
http://www.goldap.pl/pl/1677/0/budzet-obywatelski.html
Pula środków to 150 000,00 zł podzielona na projekty realizowane:
– na terenie miejskim: 100 500,00 zł
– na terenie wiejskim: 49 500,00 zł
Do formularza wnioskujący dołącza listę poparcia, podpisaną przez:
– 10 mieszkańców – w przypadku projektu realizowanego na terenie miejskim,
– 5 mieszkańców – w przypadku projektu realizowanego na terenie wiejskim.
Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec Gminy Gołdap.
Śpiesz się, czas się kończy!

ℹ W razie pytań skontaktuj się z nami. Nasi pracownicy chętnie pomogą z problemem i wytłumaczą niezrozumiałe kwestie.
Wydział Współpracy, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych, tel. 87 615 60 48, 668 552 343.