Opracowanie “Mój najszczęśliwszy dzień”

W ramach projektu „STREFY INNOWACJI” Biblioteka Publiczna w Gołdapi 23-24 marca 2015r. Zorganizowała akcję pod hasłem „Mój najszczęśliwszy dzień w życiu”. Działanie zostało przeprowadzone wśród pracowników Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Starostwa Powiatowego i petentów oraz użytkowników instytucji przy ul. Partyzantów 31 (Biblioteka Pedagogiczna, Szkoła Muzyczna, Uniwersytet III Wieku, Związek Emerytów i Rencistów, Biblioteka Publiczna). W akcji udział wzięli również podopieczni ze „Słonecznego Domu” w Gołdapi oraz społeczność lokalna z mniejszości ukraińskiej w Baniach Mazurskich. Odpowiedzi na pytanie „Mój najszczęśliwszy dzień w życiu” udzieliło 226 osób w przedziale wiekowym od 10 do 78 lat. Akcja miała na celu przeprowadzenie diagnozy wśród społeczności lokalnej i podkreślenie poczucia zadowolenia i spełnienia w określonym temacie np. rodzina, przyjaźń, podróże, szkoła, zdrowie. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem i chęcią odpowiedzi na zadane pytanie.
W najbliższym czasie z okazji obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 23 kwietnia 2015 roku w Bibliotece Publicznej w Gołdapi odbędzie się kiermasz książki połączony z wystawą na holu pod hasłem „Mój najszczęśliwszy dzień w życiu”. W ramach wystawy będzie można zapoznać się z rękopisem osób udzielających odpowiedzi. Zapraszamy
Dane liczbowe dotyczące akcji „Najszczęśliwszy dzień w życiu”

Kobiety

Mężczyźni

Bez odpowiedzi

Razem

143

70

13

226

Grupy tematyczne

Kobiety

Mężczyźni

Czekam jeszcze na taki dzień

3

3

Osobiste

(18-te urodziny, zwierzęta, data, biblioteka, w telewizji, gry, jazda samochodem itp.)

9

18

Podróże

(wycieczki, wypoczynek, urlop, spotkania)

14

8

Praca

6

2

Przyjaźń

(pomoc innym)

4

5

Rodzina

(ślub, narodziny dziecka, dziadkowie, religia, święta)

84

22

Szkoła

(wykształcenie, egzaminy)

11

7

Zdrowie

(życie)

12

5