Opowiem i narysuję ci bajkę

Miły prezent otrzymali dziś uczestnicy ubiegłorocznego konkursu „Opowiem i narysuję ci bajkę”. Nagrodzone wiersze i rysunki wszystkich uczestników znalazły się w pięknej, kolorowej publikacji książkowej. Wręczenie książki odbyło się w Centrum Szkolenia i Wychowania OHP z udziałem przedstawicieli Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji, gołdapskiej KPP i samorządowców.

Koordynatorem projektu była st. asp. Marta Andruczyk, współorganizatorem i wydawcą publikacji Biblioteka Publiczna w Gołdapi. Również w zorganizowaniu dzisiejszej imprezy pomagały gołdapskie bibliotekarki.

Publikację przygotowano w ramach kampanii społecznej „Kieruj się rozsądkiem”, zrealizowanej w związku z projektem „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Goście otrzymali również upominki od gospodarzy spotkania. Po wręczeniu książek dzieciom zorganizowano ognisko z kiełbaskami.

http://bpgoldap.pl/rozstrzygniecie-konkursu-plastycznego-narysuje-ci-bajke/