OGŁOSZENIE DYREKTORA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOŁDAPI

OGŁOSZENIE DYREKTORA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOŁDAPI
z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Na podstawie § 13 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informuję, co następuje:

 • Mając na uwadze stopniowe odmrażanie gospodarki przez rząd RP przy jednoczesnym zachowaniu środków ostrożności w celu nierozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa oraz bezpieczeństwa czytelników/użytkowników i pracowników biblioteki i filii informuję, że Biblioteka Publiczna w Gołdapi Gołdapi i Filia w Grabowie częściowo realizuje swoje zadania statutowe, a pracownicy wykonują swoje obowiązki w godzinach pracy tj.: poniedziałek – piątek 7:00-15:00, sobota 8:00-14:00 przy zachowaniu braku kontaktu osobistego czytelnika/użytkownika z bibliotekarzami.
 • Biblioteka Publiczna w Gołdapi i Filia w Grabowie pozostają zamknięte do odwołania, a korespondencja kierowana do Biblioteki Publicznej może być składana w skrzynce umieszczonej przed wejściem do budynku Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego. Biblioteka Publiczna w Gołdapi nie ponosi odpowiedzialności za korespondencję złożoną poza ww. godzinami pracy.
 1. Czytelnicy mają możliwość załatwiania spraw zdalnie poprzez: e-mail, kontakt telefoniczny oraz zaproponowanie zakupu poprzez listę zamówień czytelniczych https://bpgoldap.pl/lista-zamowien-czytelniczych/
 2. Do Państwa dyspozycji pozostają następujące dane kontaktowe do poszczególnych działów biblioteki:

Wypożyczalnia dla dorosłych, e-mail: [email protected] tel.87 615 48 69
Wypożyczalnia dla dzieci, e-mail: [email protected] tel. 87 615 03 37
Dział zbiorów specjalnych, e-mail: [email protected] tel. 87 615 48 81
Czytelnia, e-mail: [email protected], [email protected]  tel. 87 615 48 70
Pracownia komputerowa, e-mail: [email protected] tel. 87 615 03 33
Dział gromadzenia i opracowania zbiorów e-mail: [email protected] tel. 87 615 03 67
Filia w Grabowie, e-mail: [email protected] tel: (87) 615 66 36
Izba Regionalna „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M.M. Ratasiewicza”, e-mail: [email protected] tel. 87 615 05 45

Po zdjęciu zakazu prowadzenia działalności bibliotecznej w Rozporządzeniu Rady Ministrów i podjęciu decyzji o otwarciu biblioteki przez dyrektora, Biblioteka Narodowa rekomenduje uruchomienie dla użytkowników jedynie wypożyczalni i ograniczenie wolnego dostępu do księgozbioru oraz innych przestrzeni.

 • Poleca się zarówno użytkownikom, jak i bibliotekarzom, przebywanie w bibliotece w maseczkach i rękawiczkach.
 • Zasadne jest wcześniejsze umówienie telefoniczne lub mailowe wizyty na konkretną godzinę, aby uniknąć kolejek.
 • Zaleca się ustawienie przesłony ochronnej (np. z pleksi) w punkcie kontaktu (np. na ladzie bibliotecznej) użytkownika z bibliotekarzem.
 • Należy pamiętać, by zachować bezpieczną odległość, gdy użytkownik przejawia objawy choroby lub znajduje się w grupie osób, które nie mają obowiązku noszenia
 • BN zachęca do zapewnienia w miarę możliwości stanowiska do mycia i dezynfekcji dłoni, dostępu do jednorazowych rękawiczek i maseczek.
 • Biblioteka nie powinna zostać otwarta, nawet wypożyczalnia, jeśli bibliotekarze nie są zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki i płyn dezynfekcyjny.
 • Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 • Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres od 10 do 14 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki w magazynie, innym pomieszczeniu bądź regale.
  Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki. Niewymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się
 • Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami Ponadto zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję wrzutni (biblioboxów), klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
 • Pracownicy bibliotek powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.
 • W widocznym miejscu przestrzeni dla czytelnika należy umieścić instrukcje dotyczące higieny rąk, dezynfekcji dłoni, sposobu zakładania i zdejmowania masek. Dostępne na stronie GIS.
 • Do czasu odwołania epidemii Biblioteka Narodowa nie rekomenduje otwarcia czytelń dla użytkowników. Nie rekomenduje również wolnego dostępu do katalogów  kartkowych, księgozbioru i czasopism. Zaleca się zachęcanie użytkowników do korzystania z dostępnych zasobów on-line.
 • W sytuacji stwierdzenia zakażenia koronawirusem pracowników biblioteki należy wdrożyć procedury przewidziane przez GIS.
 • Wraz ze zmianą sytuacji rozprzestrzeniania się epidemii rekomendacje ulegną

Halina Wojtanis
Dyrektor
Biblioteki Publicznej w Gołdapi

spacer