Odwiedziny w Bibliotece

17.05.2017 r. uczniowie kl. II b w liczbie 30 osób ze SP nr 2 w Gołdapi odwiedzili Bibliotekę Publiczną. Wycieczkę zaczęli od Czytelni, tam pani Anna Falińska zapoznała uczniów ze zbiorami i pracą oświatową, która jest prowadzona według zapotrzebowań szkół. Następnie udali się do Działu Zbiorów Specjalnych gdzie również otrzymali fachowa wiedzę odnośnie tego działu. Odwiedzili też obie wypożyczalnie, tam pod okiem dwóch doświadczonych bibliotekarzy uzyskali fachową wiedzę o zbiorach, zasadach zapisu i pracy oświatowej, którą wykonują pracownicy w wypożyczalniach. Końcowym etapem wycieczki była Pracownia Komputerowa gdzie nasz informatyk Paweł zapoznał dzieci z zasadami i możliwością korzystania oraz zachęcał do licznego udziału w owych zajęciach prowadzonych przez niego. Dzieci serdecznie podziękowały wszystkim pracownikom oraz pani dyrektor Halinie Wojtanis za miłe przyjęcie i obiecały, że będą chętnie odwiedzać naszą bibliotekę.