„O finansach… w bibliotece – II edycja”

4b6c635b7287e210344f4f41be0340162e7678e7„O finansach… w bibliotece – II edycja” – zapraszamy do udziału w projekcie
Biblioteka Publiczna w Gołdapi zakwalifikowała się do udziału w II edycji „O finansach… w bibliotece”. Projekt realizowany jest przy współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wraz Narodowym Bankiem Polskim. Do uczestnictwa przystąpić mogły biblioteki publiczne tylko z 7 województw w Polsce, uczestniczące w I i II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek.

Celem projektu jest zwiększenie u osób starszych mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach umiejętności korzystania z usług finansowych, w tym bankowości elektronicznej.

Odbiorcami projektu są osoby dorosłe w wieku 50+ ( w wyjątkowych przypadkach również osoby 45+), które będą uczestniczyć w cyklu 5 spotkań poświęconych wybranym usługom finansowym. Każde z tych spotkań poświęcone będzie innym zagadnieniom związanym z bezpiecznym, świadomym korzystaniem z usług finansowych Spotkania te będą organizowane w Bibliotece Publicznej w Gołdapi (pracownia komputerowa). Maksymalnie 20 osób może przystąpić do szkolenia.

Termin szkoleń:
Moduł 1 – Jak racjonalnie gospodarować budżetem domowym? – 9 kwiecień 2013r.
Moduł 2 – Bank przez Internet – 16 kwiecień 2013r.
Moduł 3 – Lokaty, kredyty i karty jak wybrać najkorzystniejszą ofertę bankową – 23 kwiecień 2013r.
Moduł 4 – Ubezpieczenia – 30 kwiecień 2013r.
Moduł 5 – Bank centralny i inne banki – 7 maj 2013r.

Wszystkie spotkania planowane są w godz. 16-20.
Wszystkich seniorów zapraszamy do skorzystania ze szkolenia w Bibliotece Publicznej w Gołdapi. Liczba miejsc ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń uczestników pod nr tel. 87 615 48 70 lub 87 615 03 67 w godz. 10-15 lub osobiście w bibliotece (sala 21 lub 25).

 981c51fdccc08465a04dbc2d9dc160dc667f0f73_1

Projekt „O fnansach… w bibliotece – II edycja”
jest realizowany we współpracy z Narodowym
Bankiem Polskim w ramach programu eduka ekonomicznej.
Realizatorem projektu jest
Fundacja Społeczeństwa Informacyjnego,
a jego założenia są zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek