„O finansach… w bibliotece”

Biblioteka Publiczna w Gołdapi była jedną z jedenastu bibliotek z województwa warmińsko – mazurskiego, które w ramach konkursu zostały włączone do udziału w projekcie „O finansach… w bibliotece”, organizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz dofinansowanym ze środków Narodowego Banku Polskiego, którego założenia są zgodne z celami PRB. Celem projektu było zwiększenie umiejętności korzystania z usług finansowych, w tym z bankowości elektronicznej dostępnej w Internecie.

W ramach projektu przeprowadziliśmy pięć spotkań, podczas których uczestnicy kursu doskonalili swoje umiejętności w zakresie usług finansowych, obejmujących m. in.: zakładanie kont i dokonywanie przelewów przez Internet, bezpieczne korzystanie z kart i bankomatów, poznanie rynku polis i ubezpieczeń, wybór najkorzystniejszej oferty bankowej, czy wpływ polityki Banku Centralnego na budżet domowy. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy koleżanki z bibliotek partnerskich z Kowal Oleckich i Dubeninek, które bacznie przyglądały się naszej pracy z grupą osób zainteresowanych kursem, ponieważ w przyszłości planują taki kurs w swoich bibliotekach.

Oprócz uczestników i bibliotek partnerskich przybyła do Nas Marta Kubuj – opiekun regionalny projektu z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Podsumowanie projektu odbyło się w czwartek – 27 września, każdy z uczestników zajęć otrzymał dyplom potwierdzający ukończenie kursu.

Gołdapska grupa uczestników kursu „O finansach … w bibliotece” przystąpiła również do konkursu organizowanego przez FRSI.