Niezbędna jest dobra diagnoza

Przez dwa dni (27-28 lutego) odbywały się w gołdapskim „Hoteliku” kolejne warsztaty z cyklu „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”. Celem projektu jest spowodowanie większej otwartości środowisk lokalnych na współpracę z mniejszościami narodowymi.

To było już trzecie spotkanie z tego cyklu. Uczestniczyły biblioteki z powiatów – gołdapskiego i węgorzewskiego. Biblioteka Publiczna w Gołdapi należy do czterech wiodących w województwie, w których prowadzone są warsztaty, choć w całym regionie w projekcie biorą udział jeszcze 44 placówki jako partnerskie bibliotek wiodących.

Tym razem moderatorem była Magdalena Popłońska-Kowalska, która skupiła się na tematach mocno umocowanych w lokalnych problemach związanych z wzajemną otwartością narodowości zamieszkujących te powiaty. Pracowano nad metodami działań, szukaniem odpowiednich, przemyślanych narzędzi, wśród których bardzo ważnym okazuje się diagnoza.

Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, toteż w gołdapskich warsztatach aktywnie uczestniczyła Joanna Wcisło – przedstawicielka tej organizacji. Natomiast wśród pozostałych uczestników oprócz bibliotekarzy znaleźli się przedstawiciele mniejszości narodowych i organizacji pozarządowych.

Kolejne warsztaty z tego cyklu odbędą się w Gołdapi w najbliższych miesiącach.