Nasze cuda natury w obiektywie

Gołdapskie Starostwo dorobiło się wreszcie całkiem przyzwoitej publikacji albumowej, w dużej mierze dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Tytuł „Cuda natury w obiektywie” bym co prawda zamienił na coś co bardziej nawiązującego do ziemi gołdapskiej, ale i tak jest to wydarzenie pozytywne.

Rzecz jasna, publikacja by nie powstała gdyby nie ciężka praca dziesięciu fotografików w niej uczestniczących, czyli: Agnieszki Zdancewicz, Dawida Czątkiewicza, Antoniego Danielewicza, Mariusza Duszaka, Jarosława J. Jasińskiego, Tadeusza Krzywickiego, Macieja Kupczyńskiego, Mariana Ostrowskiego, Macieja Rakowskiego i Marcina Urzędowskiego.

Liryczny tekst napisał Dawid Cząstkiewicz i przy okazji na jego fotografie zwierząt warto zwrócić uwagę – w kontekście „sytuacyjnym” są zdecydowanie najlepsze. Bowiem o wartości fotografii świadczy nie tylko jakość techniczna ale w równej mierze refleks i umiejętność notowania. Ponadto (a to już dotyczy całości publikacji) książka w podpisach przemyca istotną wiedzę o naszej florze i faunie. Układ graficzny również przyzwoity, choć drażnią trochę te „majtkowe” róże, którymi składacz zdominował sos publikacji.

Mimo to, by nie było tak dobrze, rzuca się tu w oczy bardzo istotny błąd edytorski – żelazną zasadą jest umieszczanie w publikacjach książkowych początku wstępu (w tym wypadku jest to wypowiedź starosty) na stronie nieparzystej. Tu wstęp w jakimś sensie został zdeprecjonowany – znalazł się na odwrocie… tytułowej, której w zasadzie nie zadrukowuje się.

Album liczy niespełna 90 stron formatu 160 na 235 mm i w sensie pozytywnym jest zdecydowanym przeciwieństwem, wydanej przed rokiem przez gołdapskie Starostwo, broszury poświęconej m.in. znanym gołdapianom, gdyż ta druga (zwłaszcza w aspekcie redaktorskim i układu graficznego) była najdelikatniej mówiąc – wypadkiem przy pracy.

Książka znajduje się w zbiorach Biblioteki Publicznej w Gołdapi.

8c2f3616e55cfdff5c07a3d09f1535e1de983161