Najładniejsze czako -rozstrzygnięcie konkursu

W czytelni Biblioteki Publicznej w Gołdapi od 19 listopada do 13 grudnia odbyły się zajęcia, których efektem było wykonanie czapek górników nawiązując do tradycji Barbórki czyli święta górników w Polsce. W spotkaniach udział wzięli uczniowie klas III ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi. Uczniowie wykonali 31 prac pod opieką nauczycieli.
Komisja konkursowa w składzie: Mirosław Słapik, Halina Wojtanis oraz Emilia Buraczewska 18 grudnia wybrała zwycięzców biorąc pod uwagę staranność i wkład pracy ucznia w wykonaniu czapki górnika.

Zwycięzcami okazali się:

I miejsce – Aleksandra Brzozowska klasa III b, Szkoła Podstawowa nr 1, opiekun B. Kochmańska.
II miejsce – Kacper Drożdżal klasa III c, Szkoła Podstawowa nr 1, opiekun M. Guźniczak.
III miejsce – Marta Krużko Klasa III a, Szkoła Podstawowa nr 3, opiekun W. Waraksa.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody w formie przyborów szkolnych i zabaw edukacyjnych. Pozostali uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody pocieszenia również w postaci przyborów szkolnych.
Biblioteka Publiczna w Gołdapi serdecznie gratuluje zwycięzcom oraz składamy podziękowania dla opiekunów oraz dzieci biorących udział w zajęciach za zaangażowanie i pomoc w zorganizowaniu konkursu.