Nagroda Zielonej Koniczynki

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi przyznała honorową nagrodę ZIELONEJ KONICZYNKI dla Biblioteki Publicznej w Gołdapi i Dyrektora z okazji XIX edycji Zielonych Dni.

Biblioteka gratuluje Alinie Oleszczuk i Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi ciekawych inicjatyw ekologicznych i dziękuje za współpracę.