MONGOLIA

18 kwietnia 2013 r., godz. 9.00 w czytelni naszej biblioteki odbyło się spotkanie z Mirosławem Słapikiem, dyrektorem Biblioteki Publicznej w Gołdapi. Tematem spotkania była Mongolia. W trakcie spotkania dowiedzieliśmy się o życiu, obyczajach i pięknie tego kraju. Warunki w jakich żyje tamtejsza ludność są skrajnie odmienne, do tych w których my żyjemy, aczkolwiek przedstawione w taki sposób, że jest chęć poznania bliżej te strony, a może nawet i odwiedzenia. Następnym punktem spotkania była poezja dotycząca poznanego kraju, młodzież zadawała bardzo wiele pytań autorowi dotyczących życia, twórczości, odbytych podróży oraz planowanych wydawnictw nowych tomów. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób z Gimnazjum nr 1 w Gołdapi.