“Moje korzenie” – zapraszamy do udziału

Szanowni Państwo,

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie, organizator drugiej edycji konkursu multimedialnego pt. „Moje korzenie, czyli skąd jestem?”, zwraca się z prośbą o pomoc w rozpropagowaniu konkursu wśród młodzieży z województwa warmińsko-mazurskiego w wieku 15-19 lat. Konkurs objęty został patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Materiały promocyjne (plakaty i zakładki) w załączeniu oraz do pobrania na stronie www.wbp.olsztyn.pl/korzenie2.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu filmu, nagrania dźwiękowego lub prezentacji multimedialnej, w których nastolatek samodzielnie lub przy wsparciu bliskich osób przedstawi, skąd pochodzi jego rodzina, jakie są jej korzenie i jakie losy sprawiły, że dziś jest on mieszkańcem naszego regionu (uwaga! nie musi być z pochodzenia Warmiakiem lub Mazurem). Tak przygotowany wywiad, reportaż, wspomnienie lub album należy dostarczyć w wersji elektronicznej wraz z podpisanymi formularzami, które są do pobrania na stronie konkursu (osobiście lub pocztą) na adres WBP w Olsztynie ul. Stare Miasto 33, 10-026 Olsztyn z dopiskiem „Moje korzenie”.

Celem konkursu jest zainteresowanie młodych mieszkańców Warmii i Mazur własnym pochodzeniem, pogłębienie ich tożsamości lokalnej oraz poczucia przynależności do miejsca zamieszkania, uświadomienie znaczenia osobistego dziedzictwa materialnego i niematerialnego dla historii i tradycji regionu. Ponadto zwrócenie uwagi na związek losów rodziny i bliskich z historią regionu, a przez to rozbudzenie potrzeby dbałości zarówno o rodzinne tradycje, jak i dziedzictwo regionalne.

Na laureatów czekają cenne nagrody rzeczowe. Regulamin i szczegóły konkursu znajdują się na stronie www.wbp.olsztyn.pl/korzenie2 Konkurs trwa do 15 listopada 2017. Nagrodzone prace z poprzedniej edycji można zobaczyć na stronie www.wbp.olsztyn.pl/korzenie

Partnerzy: Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Pracownia Badań nad Historią Mówioną i Dydaktyką Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

 

Z upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

Andrzeja Marcinkiewicza

Anita Romulewicz