Mogą zadowolić wymagające gusty

Prace Ewy Markiewicz zaprezentowane na wystawie w holu Biblioteki Publicznej to pastele przedstawiające kwiaty polne. Chociaż podczas otwarcia okazało się, że jest też autorką cyklu portretów w ołówku, m.in. znanych gołdapian.
Toteż na 2014 zaplanowano kolejna prezentację jej twórczości. Natomiast wspomniane polne kwiaty rysowane są subtelną kreską i zadowoliłyby na pewno wymagające gusty artystyczne.
Giżycczanka Ewa Markiewicz jest nie tylko artystą plastykiem, ale także terapeutką (pracuje z osobami niepełnosprawnymi), zajmuje się też grafiką komputerową.