Miła niespodzianka na koniec roku

Z przyjemnością informujemy, że nasza biblioteka otrzymała dzisiaj miłą niespodziankę w postaci zaświadczenia za przeprowadzenie lokalnie pilotażu międzynarodowego projektu „Edukacja finansowa w bibliotekach publicznych” (FinLit), 10.03-09.07.2021. pilotaż prowadziła Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.