Legendy rodzą się w stajni…

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania Biblioteka Publiczna w Gołdapi zorganizowała akcję Cała Polska czyta dzieciom. Uczestnikami spotkania była kasa IIB wraz z wychowawczynią ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi. Lektorem natomiast była Katarzyna Kraczaj kierownik Klubu Wojskowego 15Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego, która przeczytała fragmenty publikacji „Kasztanka” Andrzeja Żuka oraz na prośbę nauczycielki został odczytany wiersz o Mikołaju Koperniku.

Dzieci uczestniczące w spotkaniu otrzymały książkę Doroty Suwalskiej pt. „Wtajemniczeni nie wszystko złoto, co złote” zakupione ze środków budżetu gminy Gołdap.

Akcja Cała Polska czyta dzieciom objęta jest honorowym patronatem Burmistrza Gołdapi.