Kultura białoruska w Bibliotece Publicznej

Schowek01Dwa dni z kulturą białoruską będzie można spędzić we wrześniu tego roku w gołdapskiej bibliotece. Spotkania odbędą się w ramach konkursu „Kierunek Wschód” 2014, ogłoszonego przez Fundację „Edukacja dla Demokracji”.
Spośród zarejestrowanych w systemie fundacji 97 wniosków ocenę formalną przeszło 89 zgłoszeń. Eksperci wchodzący w skład komisji konkursowej wyłonili 10 najciekawszych wydarzeń, w tym gołdapskie.

Poniżej lista podmiotów, które otrzymają nagrodę finansową, umożliwiającą realizację zaproponowanych wydarzeń:

Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Nogajowej w Czeladzi, O wyższości chinkali nad polskim żurem – 750,00 zł
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Czerniejewie, W cieniu Araratu: tydzień Armenii w Czerniejewie – 630,00 zł
Biblioteka Publiczna w Gołdapi, Białoruskie wieczory – 745,00 zł
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach, Wieczór przy samowarze -750,00 zł
Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie, O Gruzji pod Lachowym Groniem – 750,00 zł
Fundacja Rozwoju Kultury i Nauki „Prawy Brzeg”, Azerbejdżan państwo ośmiu tysięcy rzek –  750,00 zł
Fundacja SUNDUK, Białoruskie kino w Bieńdziudze – 750,00 zł
Orkiestra Quantum OSP w Rychwale, Smak Wschodu jak smak pierogów – 750,00 zł
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Dragacz „Nasza Gmina”, Wachtanguri – spotkania Wschodu z Kociewiem –  750,00 zł
Stowarzyszenie Nasza Szkoła, Bliżej Wschodu – Dzień Kultury Rosyjskiej – 750,00 zł

Podczas dwóch wrześniowych spotkań będzie można uczestniczyć w recitalu poezji śpiewanej Taćciany Bielanohaj oraz w pokazie filmów białoruskich, po których będzie czas na rozmowy na temat białoruskiej kinematografii.
Koordynatorem gołdapskiego przeglądu jest Emilia Wakuluk kierująca działem zbiorów specjalnych w Bibliotece Publicznej.
O terminie przeglądu poinformujemy.