Konkurs w zbieraniu nakrętek

KONKURS

Biblioteka Publiczna w Gołdapi
organizuje comiesięczny konkurs
dla dzieci w zbieraniu nakrętek.
Chętne dzieci zapraszamy z nakrętkami do czytelni dla dzieci (pokój nr 10),
tam zostaną one policzone i zapisane na tablicy,
następnie pod koniec każdego miesiąca
uczestnikom zostaną wręczone małe upominki.