Konkurs recytatorski (2012)

Miłym zaskoczeniem był poziom konkursu recytatorskiego, który odbył się Bibliotece Publicznej w ramach Roku Janusza Korczaka. Ośmioro uczniów gołdapskich szkół średnich recytowało wiersze o dzieciach w sposób przeżyty i przemyślany.
Toteż i wytypowanie przez jurorów zwycięzców nie było zadaniem łatwym. Komisja konkursowa (Kornelia Oczkowska, Aleksandra Ratasiewicz, Agnieszka Urynowicz i Jan Jastrzębski) pierwszę miejsce przyznała Magdzie Ciszewskiej. Drugą nagrodę otrzymała Angelika Kamińska, trzecią- Piotr Fiszer.
Przyznano trzy wyróżnienia: Dorocie Karmiłowicz, Małgorzacie Krupińskiej i Aleksandrze Milewskiej.
Tuż przed recytacjami wręczono nagrody laureatom konkursu plastycznego również nawiązującego do Roku Janusza Korczaka.