Konkurs recytatorski (2014)

REGULAMIN
III Gminnego Konkursu Recytatorskiego

     Rok 2014 – rokiem św. Jana z Dukli – 275 rocznica ustanowienia patronem Polski, postać ta wpisuje się w szereg działań władz polskich, które doceniały jego walkę o prawdę, wierność Bożym przykazaniom oraz ofiarną miłość Ojczyzny.

Organizator:

Biblioteka Publiczna w Gołdapi
ul. Partyzantów 31
19 – 500 Gołdap
tel. 87 615 48 70

Współorganizator:

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi
ul. Jaćwieska 14
19-500 Gołdap
tel. 87 615 04 40

Termin:

20 luty 2013 r. godz. 9.30
Czytelnia Biblioteki Publicznej w Gołdapi
•osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: Agnieszka Dziobkowska, Agnieszka Urynowicz.

Cele konkursu:
•Przybliżenie i popularyzowanie twórczości poetów piszących m.in. o tematyce religijnej.
•Poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w życiu młodego człowieka.
•Kształtowanie kultury oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich.
•Poszukiwanie nowatorskich interpretacji utworów literackich.
•Promowanie uczniów zdolnych.

Zasady uczestnictwa:

• uczestnicy wpisują się na listę zgłoszeniową konkursu (do 14.02.2014 r.) u osób odpowiedzialnych za organizację;
• konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych gminy Gołdap;
• warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie dwóch wierszy o szeroko pojętej tematyce religijnej wybierając jeden z dwóch zestawów:

Zestaw I:

– teatralizacja recytacji dwóch wierszy, czyli przystosowanie utworu poetyckiego do wystawienia go na scenie (w tej formie dopuszczamy wszelkie środki, których nie można używać w recytacji, czyli: gest, ruch, muzyka, światło, rekwizyt, strój).

Zestaw II:

– indywidualna recytacja dwóch dowolnie wybranych wierszy.

Założenia organizacyjne:

• Komisję konkursową powołuje organizator.
• Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich utworów i dokonaniu oceny przez jury.
• Ocena będzie obejmować:
– dobór repertuaru;
– znajomość tekstu;
– interpretację utworu;
– kulturę słowa;
– ogólny wyraz artystyczny.
• Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, dla laureatów przewidziane są nagrody.
• Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody (w innym przypadku przechodzi ona do następnej edycji konkursu).