Konkurs recytatorski (2013)

REGULAMIN
II Gminnego Konkursu Recytatorskiego

Julian Tuwim – „Miłość Ci wszystko wybaczy”

Organizator:

Biblioteka Publiczna w Gołdapi
przy współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Gołdapi

Termin:

5 marca 2013 r. godz. 900
Czytelnia Biblioteki Publicznej w Gołdapi
ul. Partyzantów 31
19 – 500 Gołdap
tel. 87 615 48 70

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: Agnieszka Pietrewicz, Agnieszka Urynowicz.

Cele konkursu:
• przybliżenie twórczości polskiego poety;
• popularyzowanie twórczości Juliana Tuwima;
• poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w życiu młodego człowieka;
• kształtowanie kultury oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich;
• poszukiwanie nowatorskich interpretacji utworów literackich;
• promowanie uczniów zdolnych.

Zasady uczestnictwa:

• uczestnicy wpisują się na listę zgłoszeniową do konkursu u osób odpowiedzialnych za organizację;
• konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych gminy Gołdap;
• warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie dwóch wierszy w myśl motta konkursu „Miłość Ci wszystko wybaczy” wybierając jeden z dwóch zestawów.

Zestaw I:

– indywidualna recytacja (jednego) dowolnie wybranego wiersza Juliana Tuwima;
– teatralizacja recytacji (jednego) wiersza czyli przystosowanie utworu poetyckiego do wystawienia go na scenie (tej formie dopuszczamy wszelkie środki, których nie można używać w recytacji, czyli: gest, ruch, muzyka, światło, rekwizyt, strój).

Zestaw II:

– indywidualna recytacja (dwóch) dowolnie wybranych wiersza Juliana Tuwima.

Założenia organizacyjne:
• Komisję konkursową powołuje organizator.
• Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich utworów i dokonaniu oceny przez jury.
• Ocena będzie obejmować:
– dobór repertuaru;
– znajomość tekstu;
– interpretację utworu;
– kulturę słowa;
– ogólny wyraz artystyczny.
• Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, dla laureatów przewidziane są nagrody.
• Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody (w innym przypadku przechodzi ona do następnej edycji konkursu).