Konkurs plastyczny

Regulamin konkursu
na ilustrację do utworów Janusza Korczaka

1. Nazwa konkursu:
Konkurs plastyczny „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

2. Organizatorzy konkursu:
Biblioteka Publiczna w Gołdapi, Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi
Odpowiedzialni za organizację konkursu:
Agnieszka Pietrewicz, Agnieszka Urynowicz

3. Cele konkursu:

 • Przybliżenie postaci – Janusza Korczaka,
 • Wykonanie ilustracji do wybranego utworu lub momentu biografii Janusza Korczaka,
 • Kształcenie wyobraźni i inwencji twórczej,
 • Rozwijanie zainteresowań twórczością Janusza Korczaka,
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi,
 • Rozwijanie zdolności manualnych oraz wrażliwości estetycznej inspirowanej literaturą i biografią w połączeniu z plastyką,
 • Umożliwienie prezentacji twórczości plastycznej młodzieży szerszemu kręgowi odbiorców.

4. Założenia organizacyjne:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 • Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy konkursowej,
 • Wykorzystanie różnych technik plastycznych (m.in. grafika, akwarele, pastele, kolaż, wydzieranka, wyklejanka, szkic i inne),
 • Format pracy A4 oraz A3,
 • Każda praca powinna mieć informację zawierającą następujące dane: imię, nazwisko, szkoła, klasa; tytuł utworu, który zainspirował autora pracy lub w przypadku epizodu z życia Korczka – tytuł pracy.
 • Prace powinny być wykonane indywidualnie.

5. Termin oddawania prac:
15 marca 2012 r., Biblioteka Publiczna w Gołdapi (pokój nr 21); oraz biblioteka szkolna Zespołu Szkół Zawodowych (do p. Agnieszki Urynowicz).

6. Kryteria oceny:

 • Estetyka pracy,
 • Oryginalność,
 • Stopień trudności,
 • Jakość wykonania.

7. Ocena prac: 

 • Prace oceniać będzie komisja konkursowa,
 • Wyniki zostaną ogłoszone 19 marca 2012 r. na stronach internetowych:

1. http://bpgoldap.pl/
2. http://zszgoldap.superszkolna.pl/