Konkurs plastyczny w Grabowie

Filia Biblioteczna w Grabowie ogłosiła konkurs plastyczny pt. “Ilustracja do ulubionej książki”. Uczestnikami konkursu są dzieci klasy III Szkoły Podstawowej w Grabowie.Uczestnicy przygotowują prace plastyczne w postaci ilustracji techniką dowolną. Prace należy dostarczyć do biblioteki do 28 maja 2011 r. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 31 maja 2011 Oceny prac konkursowych dokona komisja konkursowa. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.