Konkurs: „Moja przygoda z książką”

Aby uczcić święto książki, które przypada 23 kwietnia, proponujemy konkurs z nagrodami. Konkurs polega na napisaniu tekstu o dowolnej formie  na jeden z proponowanych tematów (np. esej, opowiadanie lub wspomnienie). W ten sposób chcemy pokazać, że książka nie jest nam obojętna i w dzisiejszych czasach może być miłym towarzyszem życia. Niżej proponowana przez organizatora tematyka prac i regulamin konkursu. Podpowiedź do pierwszego zagadnienia jest tylko propozycją. To, jak opiszesz wybrany temat, zależy już od Twojej inwencji twórczej.

Tematy:

  • Lubię czytać książki. (pasjonatom czytania w ogóle lub konkretnego typu literatury, lub pasjonatom książek konkretnego autora; można podać fragment, opisać, co daje takie czytanie, dlaczego akurat to czytam).
  • Warto czytać książki.
  • Moja pierwsza przygoda z książką.
  • Książka, która szczególnie zapadła mi w pamięć i do której chętnie powracam/powrócę.
  • Moje ulubione miejsce na czytanie książek.

Regulamin konkursu pod hasłem
„Moja przygoda z książką”

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna w Gołdapi.
2. W konkursie udział biorą wszyscy zainteresowani bez względu na wiek.
3. Prace podpisane imieniem, nazwiskiem i wiekiem autora można dostarczać do biblioteki (osobiście, pok. nr 2), przesyłać pocztą tradycyjną lub na adres e-mail: bpgoldap@bpgoldap.pl. Prosimy także o podanie nr telefonu do kontaktu w przypadku przyznania nagrody.
4. Konkurs trwa do 19 kwietnia 2014 r.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie dowolnej formy pracy bez ograniczenia objętościowego.
6. Organizator nie zwraca nadesłanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania wybranego tekstu na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Gołdapi www.bpgoldap.pl
7. Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatora.
8. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
I – osoby do 13 lat,
II – 14-18 lat,
III – powyżej 18 lat,
z czego komisja wybierze po trzy w każdej z kategorii.
9.  Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 kwietnia 2014 roku.
10.  Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej biblioteki.
11.  Laureaci otrzymają nagrody książkowe.