Konferencja “Immanuel Kant – życie i twórczość”

22 stycznia Biblioteka Publiczna zaprasza na konferencję poświęconą życiu i twórczości Immanuela Kanta połączoną z wystawą ,,Wielki filozof w gołdapskim garnizonie. Historia jednostki wojskowej w Gołdapi do roku 1945”.