Konferencja „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”

W Olsztynie 25 listopada 2014 r. podsumowano projekt „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”. W Konferencji udział wzięli bibliotekarze z województwa warmińsko-mazurskiego oraz bibliotekarze z Norwegii oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych działające w obszarze wielokulturowości. Była to pierwsza konferencja podsumowująca projekt bo kolejne odbędą się w województwach: małopolskim, opolskim i pomorskim. W projekcie uczestniczyło 150 placówek z całej Polski. Z województwa warmińsko-mazurskiego w projekcie uczestniczyło 44 biblioteki. W dużym stopniu to działanie nowe i wyzwanie dla bibliotekarzy w dziedzinie wielokulturowości. Koordynatorem wojewódzkim projektu była Wojewódzka Biblioteka Publiczna, która merytorycznie wspierała biblioteki w realizacji projektu. Partnerstwo gołdapskie skupiające biblioteki: Biblioteka Publiczna w Gołdapi, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie, Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich, Gminna Biblioteka Publiczna w Budrach, Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu także uczestniczyła w konferencji włączając się w zaplanowaną przez organizatorów interaktywna grę której celem było wypracowanie w projekcie modelu wielokulturowej biblioteki integrującej różną społeczność lokalną.

Konferencja była podsumowaniem przedsięwzięcia w województwie warmińsko-mazurskim gdzie podstawowym i głównym punktem była wymiana doświadczeń uczestników i zdobytej wiedzy. Każdy z uczestników otrzymał egzemplarz publikacji pt. Wielokulturowa biblioteka”.

W spotkaniu udział wzięło około 100 osób. Konferencja została nagłośniona przez media.