Kolędować Małemu

W dniu 17 grudnia o godz. 18.00 w gościnnych progach Szkoły Muzycznej odbył się wieczór poezji i muzyki kolędowej pod hasłem „Kolędować Małemu”. To wspólne dzieło Biblioteki Publicznej (Wiesława Młyńczaka, Sylwi Gulczyńskiej), Muzeum (Aleksandry Ratasiewicz), Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Szkoły Muzycznej skupiło spore grono słuchaczy (ok. 100 osób), zainteresowanych tradycją świąt Bożego Narodzenia, słowem i pieśnią czczącymi tajemnicę wcielenia Słowa Bożego i przyjścia na świat Bożego Dzieciątka. Uczestniczy wyrazili aprobatę do tego typu spotkań okolicznościowych.