“Kieruj się rozsądkiem”

24 kwietnia w ramach kampanii “Kieruj się rozsądkiem” filię biblioteczną w Grabowie odwiedziła starsza aspirant Marta Andruczyk z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi, która spotkała się z osobami starszymi powyżej 60 roku życia.
Policjantka zachęcała wszystkich użytkowników dróg do prawidłowych zachowań na drodze, okazywania większej życzliwości, powstrzymania się od agresji i przestrzegania przepisów prawa. Informacje przekazane przez panią aspirant wywołały spontaniczną dyskusję. Każdy z uczestników spotkania miał swoje doświadczenia jako kierowca i pieszy i chciał się nimi podzielić. Na zakończenie pani Marta Andruczyk zapoznała przybyłych z regulaminem konkursu literackiego pt. “Opowiem ci bajkę”, który został ogłoszony przez KPP w Gołdapi wraz z bibliotekami powiatu gołdapskiego w ramach prowadzonej kampanii.