Janusz Korczak – „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

Janusz Korczak – „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

KONKURS RECYTATORSKI
wierszy o dzieciach współczesnych poetów

Regulamin

data ogłoszenia konkursu: 2012 – 02 – 08
data zakończenia: 2012 – 03 – 20

Organizator:

Biblioteka Publiczna w Gołdapi
ul. Partyzantów 31
19 – 500 Gołdap
tel. 87 615 48 70

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi
ul. Jaćwieska 14
19-500 Gołdap
tel. 87 615 04 40

•osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: Agnieszka Pietrewicz, Agnieszka Urynowicz.

Cele konkursu:

•Upamiętnienie 70 rocznicy śmierci Janusza Korczaka w obozie zagłady w Treblince i setna rocznica założenia przez niego Domu Sierot przy ulicy Krochmalnej w Warszawie.
•Popularyzowanie twórczości Janusza Korczaka.
•Poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w życiu młodego człowieka.
•Kształtowanie kultury oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich.
•Poszukiwanie nowatorskich interpretacji utworów literackich.
•Promowanie uczniów zdolnych.

Zasady uczestnictwa:

•Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
•Uczestnicy przygotowują do prezentacji dwa wiersze o dziecku/dzieciach dowolnie wybranych współczesnych poetów (1900-2012; mogą być tego samego autora) – w myśl motta konkursu „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.
• Uczestnicy mogą przygotować do recytacji wiersz współczesnego poety oraz jeden własnej twórczości.

Założenia organizacyjne:

•Komisję konkursową powołuje organizator.
•Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich utworów i dokonaniu oceny przez jury.
•Ocena będzie obejmować:
– dobór repertuaru;
– znajomość tekstu;
– interpretację utworu;
– kulturę słowa;
– ogólny wyraz artystyczny.
•Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, dla laureatów przewidziane są nagrody.
•Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody (w innym przypadku przechodzi ona do następnej edycji konkursu).