II etap śladów przeszłości

Kolejny etap „Ślady przeszłości”

12 osobowa grupa harcerzy „Giganci” z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gołdapi razem z opiekunem panią Anną Jaremus-Furtan oraz Eweliną Wierkiewicz pracownikiem Biblioteki Publicznej w Gołdapi, która prowadzi projekt zorganizowali wycieczkę do Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. Realizując projekt pod hasłem „Pomniki Przyrody” pod kierunkiem pani Anny Naruszewicz – pracownika Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej do spraw edukacji, która zapoznała harcerzy ze ścieżką kilku rodzajów drzew – dąb, sosna, buk które stanowią „Pomniki Przyrody” Parku Krajobrazowego. Idąc aleją drzew Pani Anna Naruszewicz opowiedziała historię drzew która wiąże się z położonym niedaleko domem Cesarza Wilhelma II (obecnie mieści się tam leśniczówka). Harcerze w grupach razem z opiekunami mierzyli obwód drzew i zdobyli informację że dęby maja ok. 120 lat a także poznali objaśnienie i znaczenie pomników przyrody. Harcerze także przez lupę przyglądali się czy drzewa są zdrowe, starając się stworzyć charakterystykę drzew. Wycieczka zakończyła się ogniskiem połączonym z pieczeniem kiełbasek. Wszyscy uczestnicy radośni i weseli około godz. 16.00 wrócili do Gołdapi. Końcowym etapem będzie wykonanie mapy „Śladów przeszłości” przez harcerzy.