Fundacja Orange

Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez twórcze inicjatywy zachęcamy młodych do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze, budowania społeczności przy wykorzystaniu nowych technologii. W ten sposób zyskują liczne kompetencje, w tym kompetencje cyfrowe niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie XXI wieku.

Od lat konsekwentnie realizujemy autorskie programy oparte na wynikach badań i konsultacjach z ekspertami w danej dziedzinie, takie jak: Edukacja z internetem, Akademia Orange, Orange dla Bibliotek, Pracownie Orange, Telefon do Mamy i Dźwięki Marzeń. Wspieramy także merytorycznie, organizacyjnie i finansowo projekty innych organizacji. W nasze programy jako wolontariusze włączają się pracownicy Orange Polska.

Fundacja Orange została powołana w 2005 roku przez Orange Polska S. A. do realizacji celów społecznie użytecznych. Za swoje działania otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia.