Elementarz Korczaka

Z bogactwa myśli pedagogicznej Janusza Korczaka wybraliśmy dziesięć idei i związanych z nimi cytatów, które uważamy za szczególnie inspirujące i bardzo dziś aktualne. Zachęcamy do ich twórczego czytania i zmieniania szkolnej rzeczywistości, bo, jak powiedział ich autor: „Nie wolno zostawiać świata, jakim jest ”. Interpretujmy je i wcielajmy w życie wspólnie – nauczyciele i uczniowie – działając „nie wśród dzieci, ale razem z dziećmi”. I pamiętajmy o idei najważniejszej – prawie dziecka do wypowiadania swoich myśli i udziału w dotyczących go decyzjach dorosłych. Prawie do głosu – by mogło współdecydować o swoim życiu i po prostu być sobą – również w szkole.

 

Źródło: http://www.ceo.org.pl/pl/korczak/elementarz-korczaka

spacer