Działaj Lokalnie VIII

Głównym celem projektu jest wspólne poznawanie historii mieszkańców Zabrostu Wielkiego, zapisanie jej, zapamiętanie oraz pozostawienie obecnym i przyszłym pokoleniom. Ponadto wspólne poznawanie historii przyczyni się do zwiększenia i integracji społeczeństwa polskiego, ukraińskiego i niemieckiego. W wyniku publikacji rezultatów projektu zwiększy się wiedza na temat historii Zabrostu Wielkiego i ludzi w nim zamieszkujących. Największym dobrem wspólnym jest historia zachowana w pamięci naszych przodków oraz ocalenie jej od zapomnienia. Odbiorcami projektu bezpośrednio będą obecni i byli mieszkańcy wsi około 100 osób, natomiast pośrednio efekty naszej pracy poprzez wydanie broszury informacyjnej trafią do znacznie większej ilości osób.
Biblioteka Publiczna w Gołdapi – Grupa nieformalna: Pozytywnie zakręcone mole książkowe – projekt pn: „Pokonamy Stereotyp seniora”

 

 

Źródło: http://funduszgoldap.pl/index.php/granty/202-projekty-dziaaj-lokalnie-viii-2013