Dobre praktyki w bibliotece

W ogólnopolskim czasopiśmie branżowym „Biblioteki Publicznej” nr 7-8/2018  w artykule Małgorzaty Sobiesiak – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu pt. „Troje schodów – osoby z niepełnosprawnościami w bibliotece publicznej” w podtytule „Dobre praktyki” ukazała się wzmianka dotycząca innowacyjnych działań podejmowanych przez Bibliotekę Publiczną w Gołdapi.

Specjalistyczne  czasopismo skierowane do wszystkich bibliotekarzy i pracowników bibliotek ma na celu przekazanie sprawdzonych w praktyce i jak najbardziej wartościowych materiałów oraz porad przydatnych w pracy każdego bibliotekarza, a także dzielenia się doświadczeniami i podejmowania trudnych tematów w środowisku lokalnym.

Czasopismo dostępne jest w czytelni Biblioteki Publicznej w Gołdapi.

Zapraszamy do lektury.