DKK – „Ciotka Julia i Skryba”

W gołdapskim DKK dyskutowaliśmy we wtorek (31. 05.) nad pozycją jaką otrzymaliśmy od koordynatora wojewódzkiego, a była nią „Ciotka Julia i Skryba”.
Na początku spotkania została przedstawiona prezentacja autora i jego innych wydanych pozycji (pokrótce). Dyskusja odbyła się w miłej atmosferze książkę czytało się klubowiczom bardzo dobrze wyciągając z niej wiele pożytecznych informacji m. in. odnaleziona została definicja przyjaźni.
„Jest to doping móc czytać takie książki autorstwa m. in. M. V. Llosa, trzeba poznać choć jedną pozycję noblisty, żeby czuć się człowiekiem kulturalnym”. – mówi jedna z klubowiczek.
Biblioteka już dziś zaprasza na kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, które odbędzie się 6 czerwca o godz. 16.00 w Czytelni Biblioteki Publicznej w Gołdapi. Tym razem dyskusja będzie dotyczyć tematu poruszanego w wierszach gołdapianki Marii Krajewskiej, być może na spotkaniu pojawi się sama autorka wierszy. Zapraszamy!!!