Choreografia z wachlarzami – Teatr Ognia Falsh Zone

Każda forma ruchu jest wskazana dla utrzymania dobrej kondycji, a taniec, to samo zdrowie – nawet jeśli wykorzystuje się w nim ogniste rekwizyty. Teatr Ognia Flash Zone z Domu Kultury w Gołdapi wkłada wiele wysiłku w przygotowanie swoich choreografii. Specjalnie na Festiwal Zdrowia młodzież przygotowała taniec z płonącymi wachlarzami zatytułowany „Festiwalowa ognia moc” do piosenki Majki Jeżowskiej. Bardzo dziękujemy Majce Jeżowskiej za udostępnienie nam jej piosenki pt. „Moja Planeta”.