Cała Polska czyta dzieciom w SP nr 2 w Gołdapi

16 października pani dyrektor i panie bibliotekarki odwiedziły dzieci z klas 0, I, II ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi. Celem wizyty była akcja Cała Polska czyta dzieciom. Do czytania dzieciom z klas 0 został zaproszony Marcin Białous – dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi, który przeczytał 3 bajki terapeutyczne pt.: „Razem raźniej i przyjaźniej”, Bajkę o szarym słowiku i Bajkę o odważnej pszczole.
Dla uczniów z klasy pierwszej bajkę „Tęczowa Zebra” przeczytali Wioletta Anuszkiewicz – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki w Gołdapi i Zbigniew Mieruński – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gołdapi.
Pani Joanna Magdalena Łabanowska – Zastępca Burmistrza Gołdapi przeczytała bajkę Hansa Christiana Andersena „Kałamarz i piórko”.
Zwieńczeniem spotkań było wręczenie książki i słodyczy z logo akcji oraz wspólne zdjęcie uczestników z gośćmi. Dziękujemy pani dyrektor i paniom nauczycielkom ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi za współpracę i miłe przyjęcie.
Akcja Cała Polska czyta dzieciom objęta jest Honorowym Patronatem Burmistrza Gołdapi.