Cała Polska Czyta Dzieciom – czytali Burmistrz Miasta i Gminy Gołdap Marek Miros; kustosz muzeum A. Ratasiewicz 14.05.2009r.