Była okazja do dyskusji

W dwudniowym odstępie czasowym w Bibliotece Publicznej miały miejsce dwa spotkania z ludźmi pióra – z krytykiem i pisarzem Adrianem Gleniem oraz historykiem, dziennikarzem i pisarzem Tadeuszem Płużańskim. Mimo tego, iż drugie spotkanie odbywało się w niedzielę to spotkało się z dużym zainteresowaniem.

Tadeusz Płużański swoje wystąpienie sprowadził do kilku wątków, z których najważniejszymi okazały się – fakt, iż do tej pory nie osądzono większości komunistycznych katów oraz problem z zapewnieniem godnego pochówku ofiarom zbrodni stalinowskich, pochowanych w zbiorowych mogiłach na tzw. “łączce” – dotyczy to więźniów z więzienia mokotowskiego.

Była okazja do dyskusji, część z obecnych zadawała pytania. Po oficjalnym spotkaniu gość podpisywał swoje książki.

Autor “Bestii” przyjechał do Gołdapi na zaproszenie wicestarosty Grażyny Sendy. Starostwo było współorganizatorem spotkania.