„Bohater z mojej ulubionej książki”

Biblioteka Publiczna w Gołdapi zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Bohater z mojej ulubionej książki” uczniów klas 0 – 3 szkół podstawowych z terenu Gminy Gołdap. Konkurs realizowany jest w ramach programu Tydzień Bibliotek 2021. Tegoroczna, XVIII edycja odbywa się pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”.

Cele konkursu jest kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych, rozwijanie umiejętności manualnych uczniów oraz inicjowanie zainteresowań czytelniczych dzieci najmłodszych – przedstawienie bohatera z ulubionej książki z ich perspektywy.

Prace należy składać u organizatora do 28 maja 2021 r. do godz. 16:00.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 31 maja 2021 r.

Szczegółowe warunki uczestnictwa zawiera Regulamin konkursu, który jest dostępny na stronie:

https://bpgoldap.pl/

Żółto-biały plakat z rozłożoną książką, w tle widać zamek z bajki i wiatrak.

Regulamin Konkurs plastyczny – Bohater mojej ulubionej książki.pdf