Biblioteka Publiczna w kolejnym projekcie

Biblioteka Publiczna w Gołdapi zakwalifikowała się do udziału w projekcie „Strefy innowacji” zainicjowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

W przedsięwzięciu uczestniczy 25 bibliotek z całej Polski. Celem projektu jest między innymi, by dzięki nowym technologiom dywersyfikować działalności bibliotek, tak by stawały się przestrzenią, „gdzie stawia się ważne pytania dla przyszłości miejscowości i jej mieszkańców i wspólnie poszukuje na nie najlepszych odpowiedzi”.

W ramach działań projektowych przewidziane są uczestniczące biblioteki otrzymają wsparcie w formie warsztatów, coachingu i grantów.

Charakterystykę „Stref innowacji” znajdujemy na portalu FRSI http://www.biblioteki.org/pl/strefy_innowacji

 

Jacek Królikowski, koordynator projektu: Społeczności lokalne, które nauczą się diagnozowania problemów społecznych, poszukiwania innowacyjnych pomysłów na ich rozwiązywanie, a także ich realizację na zasadach współpracy i wzajemnego zaufania, będą się szybciej rozwijać. Jesteśmy przekonani, że działania Stref Innowacji będą najbardziej efektywne tam, gdzie biblioteka jest otwarta na nowe działania i współpracuje z partnerami lokalnymi, a władze lokalne doceniają znaczenie innowacji i kapitału społecznego dla rozwoju lokalnego.

 Strefy Innowacji to również wsparcie dla władz samorządowych i nowoczesny wizerunek gminy – wsłuchującej się w potrzeby mieszkańców i otwartej na ich innowacyjne pomysły. Lokalni decydenci dowiedzą się dzięki nim, co jest ważne dla mieszkańców i nie będą musieli rozwiązywać wszystkich problemów samodzielnie – będą mogli polegać na wypracowanych w Strefach rozwiązaniach.

Dzięki działaniom Strefy Innowacji biblioteka będzie postrzegana jako ważna dla rozwoju gminy – zarówno przez władze samorządowe, jak i mieszkańców. Zainteresuje się nią więcej osób – i więcej mieszkańców będzie chciało skorzystać z jej oferty. Działania biblioteki będą także inspiracją i wzorem do naśladowania dla innych placówek – FRSI będzie szeroko popularyzowała i promowała innowacje wdrażane przez Strefy.