Biblioteka na rzecz wielokulturowości

Biblioteka Publiczna w Gołdapi wraz z bibliotekami wchodzącymi w skład tzw. partnerstwa powiatowego została zakwalifikowana do udziału w projekcie „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”.

W projekcie wezmą udział 3 biblioteki wojewódzkie, 9 bibliotek powiatowych oraz 36 bibliotek gminnych z trzech zróżnicowanych kulturowo województw: opolskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Z naszego województwa są to (wraz z bibliotekami partnerskimi): Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach, Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Nasierowskiej w Ełku, Biblioteka Publiczna w Gołdapi (Partnerami są: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie, Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich, Gminna Biblioteka Publiczna w Budrach i Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu) i Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku.

Projekt ma na celu wypracowanie modelu biblioteki integrującej lokalną, różnorodną społeczność oraz wyposażenie bibliotekarzy w wiedzę i umiejętności potrzebne przy planowaniu i realizacji działań wielokulturowych, podejmowanych razem z przedstawicielami mniejszości.

Polskie biblioteki swoim doświadczeniem w pracy z imigrantami oraz mniejszościami kulturowymi wspierać będzie sześć bibliotek norweskich: Biblioteka Wielojęzyczna w Oslo, Biblioteka Okręgowa w Buskerud, Biblioteka Okręgowa w Hordaland, Biblioteka Okręgowa w Oppland, Gminna Biblioteka Publiczna w Bergen.

Wśród działań m.in. zrealizowanych zostanie pięć małych projektów polsko-norweskich, w ramach których przedstawiciele wybranych w drodze konkursu polskich bibliotek będą mogli odwiedzić bibliotekarzy norweskich oraz zaprosić ich do siebie.