Biblioteka Miejscem Spotkań Wielu Kultur

18850924f71cad91542c9e3c682c92f04efc5fb7Według informacji Wiktora Marka Leyka, pełnomocnika marszałka Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych, mniejszości etniczne stanowią w naszym regionie od 8 do 10 proc. Jest to zatem wyzwanie dla instytucji z regionu w aspekcie współpracy i propagowania wielokulturowości. Dotyczy to również gołdapskiego, szeroko rozumianego, pogranicza.

Wyzwanie to podjęła również gołdapska Biblioteka Publiczna przystępując do ogólnopolskiego projektu „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”. W projekcie jest jedną z czterech placówek wiodących w województwie – obok bibliotek z Bartoszyc, Ełku i Olsztynka. W partnerstwie wojewódzkim uczestniczą w sumie 44 biblioteki.

Spotkanie inaugurujące projekt odbyło się w piątek w siedzibie Biblioteki Wojewódzkiej w Olsztynie z udziałem m.in.: dyrektorów i pracowników bibliotek wiodących, dyrektora Andrzeja Marcinkiewicza, pełnomocnika Wiktora Marka Leyka i koordynującej projekt Bogny Włodarczyk z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Gołdap reprezentowali – Halina Wojtanis i Mirosław Słapik.

Według ostatnich danych, w województwie warmińsko-mazurskim najliczniejszą mniejszością są Ukraińcy (około 12 tys. osób), mieszkają też Niemcy, Mazurzy, Litwini, Białorusini i Romowie. Coraz liczniejszą grupą stają się Ormianie.

Wkrótce spotkanie w Warszawie, planowane są wizyty w bibliotekach partnerskich w Norwegii oraz warsztaty w regionie.

W ramach projektu partnerstwo gołdapskie zaplanowało kilka imprez kulturalnych, między innymi przy współpracy z mniejszościami – niemiecką i litewską.

Jednym z efektów projektu będzie podręcznik.

f41c91df4737c1c466df0c679079900711abe627Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.