“Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu”

Biblioteka Publiczna w Gołdapi przystąpiła do kampanii “Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu”, prowadzoną przez Fundację Dzieci Niczyje, Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Microsoft.
Organizatorom kampanii zależy, aby praktyka ta stała się standardem. Kurs oparty był na przygodach piątki uczniów szkoły podstawowej. Podstawowym celem zajęć było przekazanie wiedzy na temat efektywnego korzystania z Sieci jako alternatywy do zachowań ryzykownych. Uczestnicy kursu zetknęli się z takimi problemami jak:

  • cyberprzemoc – jak uniknąć nękania lub szantażowania przy użyciu Internetu,
  • kontakty online – jak bezpiecznie zawierać znajomości w Internecie,
  • ochrona prywatności – o możliwych konsekwencjach umieszczania w Internecie zbyt wielu informacji na swój temat,
  • piractwo w Sieci,
  • poszanowanie własności intelektualnej,
  • uzależnienie od Internetu.

W działaniach edukacyjnych na rzecz bezpiecznego korzystania z sieci udział wzięło ponad 100 osób, każdy z uczestników kursu otrzymał dyplom eksperta do spraw bezpieczeństwa w sieci.