„Biblioteka ciągle w grze!”

Biblioteka Publiczna w Gołdapi w związku z ogólnopolskim programem, realizowanym od 2004 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorganizowała szereg imprez mających na celu zwróceniu opinii publicznej wokół problematyki upowszechniania czytelnictwa, roli bibliotek w życiu społecznym i kulturalnym oraz sprzyja popularyzacji różnorodnych form pracy z czytelnikami. Celem jest ukazanie znaczenia książki dla kultury i postępu cywilizacyjnego, rozwoju intelektualnego, zwłaszcza młodego pokolenia, promocję zawodu bibliotekarza. Realizacja programu odbywa się w maju i rozpoczyna się z Dniem Bibliotekarza i Bibliotek – 8 maja.

Hasłem Tygodnia Bibliotek 2012 jest „Biblioteka ciągle w grze!”

10 maja – 14.00
„Jak czytać historię regionalną” – prezentacja książki przez historyków UWM w Olsztynie.

14 maja – 17.00
„Teatr przy stoliku” – sztuka obyczajowa w wykonaniu aktorów Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie.
Otwarcie galerii „Biblioteka” i – połączona z wernisażem – wystawa obrazów.

14 maja – 10.45
Teatr z Krakowa ART-RE: „Kubuś Puchatek i przyjaciele”.

15 maja – 16.00
Spotkanie z pisarzem i akordeonistą Henrykiem-hak-Kazimierczakiem.

16 maja – 11.00
Rozstrzygnięcie konkursu „Biblioteka Moich Marzeń” w Filii Bibliotecznej w Grabowie.

21 maja – 11.00
Spotkanie z Barbarą Gawryluk, autorką książek dla dzieci.

22 maja – 16.00
„O finansach w bibliotece” – kurs dla wszystkich zainteresowanych w wieku 50+. Początek cyklu 5 spotkań.

Inne wydarzenia:

• Spotkanie w Dyskusyjnym Klubie książki. Dyskusja o książce Agnieszki Osieckiej „Listy na wyczerpanym papierze”.
• Warsztaty literackie.

Wstęp bezpłatny. Zapraszamy

„Biblioteka ciągle w grze!”