Alkohol, papierosy… nie, dziękuję!

Uczniowie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi uczestniczyli w kolejnej lekcji multimedialnej w czwartek 21. listopada. Tym razem tematem był alkohol i palenie papierosów. Młodzież poznała pojęcie alkoholu, jego rodzaje, przyczyny sięgania po alkohol przez młodych ludzi, skutki nadmiernego spożywania alkoholu oraz objawy uzależnienia od alkoholu. Obejrzała też film ilustrujący spożywanie alkoholu przez młodzież i wypowiedź młodego chłopaka, którego ojciec jest alkoholikiem. Druga część lekcji dotyczyła palenia papierosów i ich negatywnego wpływu na zdrowie. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach odpowiadając na pytania i z uwagą oglądali filmy.