Akcja krwiodawcza za nami

Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi serdecznie dziękuje za udział w akcji krwiodawczej.
Ostatnia w tym roku akcja odbędzie się 15 grudnia. Zapraszamy.