1 Międzynarodowy Konkurs Literacki Siegfrieda Lenza